Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодым фэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжъыр Кафкеным щаублагъ


Тыркуем щыпсэурэ Адыгэхэр жъоныгъуакIэм и 16-м ТыркуемIэ хы-Iушъом Iут чIыпIэу Кафкен зыфиIорэм къыщызэрэугъоигъэх. Джащ фэдэу интернет чылагъо хъагъэу Фаскбоокым къыщатхы. 

Тыркуем щыIэ Кавказ Федерацие зыфиIорэм илъэс къэс жъоныгъуакIэ мазэм Урыс-Адыгэ заом (1763-1864) ыкIи ащ Адыгэу хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэу зэхахьэхэр къырегъэкIокIы. А зэхахьэхэм анахь шъхьэIэр жъоныгъуакIэм и 21-м зэхахьэу къырагъэкIокIырэр ары. Ащ нэмыкIэ ипшъэкIэ къызэрэттхыгъэм фэдэу Кафкеными зэхахьэ щашIы. Ащ лъэпкъ гъэкIодэу Урыс империем Адыгэхэм къаришIэлIагъэм фэгъэхьыгъэу къыщыгущыIэх ытIанэ Урыс-Адыгэ заом хэкIодагъэхэм апае къэгъагъэхэр хы-Iушъом халъхьэ.