КАФФЕД-м итхьэматэ Адыгэ Хэкум къырагъэхьэщтэп


Iоныгъо мазэм, Тыркуем щылажьэрэ чылагъо хасэу "Кавказ Федерацие" зыфиIорэм итхьэматэ Хьагъундыкъо Ящар Асланкая Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыIагъ. Ар Дунае Адыгэ Хасэ зыфаIорэм изэфэс хэлэжьагъ. 

Зэфэсэр заухым Ящар Асланкая Налщыч къыкIижьи Краснодар кIуагъэ Тыркуем кIожьыным пае. Къохьлъатэ тIысыпIэм полицэхэм къагъэуцуи, сыхьатитIо аIыгъагъ ыкIи къыраIуагъ 2020 илъэсым нэс Урысые Федерацием къихьэн фимытэу. Ащ нэужьым Тыркуем агъэбыбыжьыгъ.

Мыщ фэдэу КАФФЕД-м итхьэматэ къызэрэдезэкIуагъэхэр тэкIурэ аушъэфыгъэ зыгорэкIэ мы Iофыр Урысие Федерацием ихьыкумэт зэшIуихымэ аIуи ау зи хъугъэп.