Къаныкъо Арсен сенаторэу къэнэщт

Къэбэртае-Бэлкъар республикэм илIышIхьэ КIокIо Юрэ непэ чъэпыогъум и 10-м бэрэскэшхо мафэм, Унашъо ыщтагъ Къаныкъо Арсен сенатор IэнатIэм къыIунэнэу. 

Къэбэртае-Бэлкъарым илIыкIоу Урысие-Федерацием иипшъэрэ парламент (Совет Федерацие) хэтынэу фитыныгъэ есэты Къаныкъо Арсен Бащир икъо,- джащ фэдэу унашъом итхагъ. 

2005 илъэсым щегъажьагъэу тыгъэгъазэ мазэ 2013 илъэсым нэс Къаныкъо Арсен Къэбэртае-Бэлкъарым илIышъхьэ щытыгъ ытIанэ ащ IукIыжьи совет федерацием сенаторэу хэхьэгъагъ.