Самсунрэ Краснодаррэ къохьлъатэкIэ зэпхыныгъэ зэдыряIэ хъущт


Тыркуем ит къалэу Самсун икъэлэ администрациерэ Урысые-Федерацием щыIэ къохьлъатэ фирмэу Руслайн зыфиIорэмрэ зэгурыIуагъэх, Самсунрэ Краснодаррэ къохьлъатэкIэ зэпхыныгъэ зэдыряIэнэу. 

Егъэжьэгъум тхьэмафэм зэ, къохьлъатэ быбыщт. ТапкIэ ар цIыфэу зигъэфедэрэр нахьыбэ хъумэ тхьэмафэм тIо быбыщт.

ЖъоныгъуакIэм и 13-м, апэрэ къохьлъатыр быбыщт. Ар сыхьатэ 15.00-м Краснодар къыщежьэнышъ, дакъэ 55-кIэ Самсун нэсыщт. ЫтIанэ, а къохьлъатыр сыхьатэ 17.00-м Самсун къыщытэджынышъ сыхьатэ 18.00-м Краснодар къэсыжьыщт.

Зы кIогъум еврэ 150-рэ билетым тефэщт. Къохьлъатыр зыфэдэщтыр: Bombardier CRJ-100/200.