Урысые Федерацием ипарламент хэт Адыгэ депутатэу Арашыкъо Рауф полицием ыубытыгъ


Щылэ мазэм и 30-м, Къэрэщай-Черкес Республикэм илIыкIоу Урысые-Федерацием иипшъэрэ парламентым хэтэу Арашыкъо Рауф полициехэм аубыти хьапсым чIагъэтIысхьагъ. Джащ фэдэу Тасс агенствэм къетхы.

Урысые Федерацием иипшъэрэ парламент изэхэсыгъо кIопэтзэ, полициехэр къыкIахьэхи Аращыкъор аубыти чIащыгъ. Зэраубытыгъэм шъхьэусыгъоу фашIыгъэр мыхъунгорэхэр ышIагъэу ары.

Арашыкъо Рауф адыгэ. Ар ипэм Къэрэщй-Черкесым ит шъолъырэу Хабэз итхьэмэтагъ. Республикэм ипарламент хэтыгъ ыкIи аужьырэу непэ нэс Урысые Федерацием иипшъэрэ парламентым хэт.

adygeway.blogspot.com