Кавказ Федерацие (каффед) зыфаIорэр Адыгэ ныпым и мафэ къепый


Тыркуем щыIэ зэхэт купэу Кавказ Федарацие (каффед) зыфаIорэм Адыгэ ныпым имафэ хигъунэфыкIыщтэп. Мэфэ заулэкIэ, мэлылъфэгъум и 25-м, дунаем тет Адыгэ пстэуми ныпым имафэ хагъэунэфыкIыщт ау мы зэхэт купэу зыфэтыIуагъэм исайт Адыгэ ныпым имафэ фэгъэхьыгъэу зи итэп.

Адыгэ лъэпкъым изэкъотыныгъэ анахьэу зигъэпытэрэр Адыгэ ныпыр ары. Ар умыгъэлъапIэу ар хэмыгъэунэфыкIэу зыхъукIэ, ащ къегъэлъагъо каффед-р Адыгэ лъэпкъым шIу зэрэфыщымытыр. Игъо къэсыгъ каффед-м фэдэ зэхэт купхэр щыгъэзыегъэнхэу.