Тыркум апэдэдэу Адыгэ къуаджэм ицIэжъыр ыштэжьыгъ

Мараш къалэ и Афшин районым епхыгъэ Каргабюк къуаджэр къохьапIэ Черкесием къэбэртае ит къуаджэу "Анзурей" къырафыгъэу щытыгъ. Къуаджэр ицIэжъэу "АНЗУРЕЙ" фаусыжьыгъ. Ар Тыркум ит Адыгэ къуаджэ пэпчъ щысэ хъунэу, къоджацIэхэри, лъэкъуацIэхэри аштэжьыным пэублэ фэхъунэу есэIуалIэ.

Adnan Khuade - facebook.com