25.04.2019 - Адыгэ ныпым имаф Адыгэхэм хагъэунэфыкIыщт


Мэлылъфэгъум и 25-м, дунаем тет Адыгэ пстэуми Адыгэ ныпым имафэ хагъэунэфыкIыщт.