Чылагъо хасэу "Хэтыдзынэу фитыныгъэ тиIэным пае"-м Яблановскэ зэхэсыгъо ин щыриIагъ


ШэкIогъум и 05-м, Адыгэ Республикэм щыIэ чылагъо хасэу "Хэтыдзынэу фитыныгъэ тиIэным пае" зыфиIорэм, къуаджэу Яблановскэ зэхэсыгъо ин щыриIагъ. Ащ хэлэжьагъ, Адыгэ Республикэм изэфэшъхьэф шъолъырхэм, къалэхэм ыкIи къуаджэм ащыщ нэбрэ 200 фэдиз.

Зэхэсыгъор зытегущыIагъэр Адыгэ Республикэм илIышъхьэ хадзыным фэгъэхьыгъэ законыр зэблэхъугъэныр ары. Непэ, законым зэритымкIэ Республикэм  илIышъхьэр парламентыр ары зыхридзырэр. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэ лIыкIо 200-р зэгъусэхэу зэдрагъэщтагъ Адыгеим илIышъхьэ республикэм щыпсэурэ цIыфхэм хадзын фаеу зэрэщытыр. ЛIыкIохэм а Iофым дэлэжьнхэу зэдращтагъ ыкIи джэпсалъэхэу зэфэшъхьэф лъэныкъохэм афрагъэхьыщтхэм дырагъэщтагъ.

Зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх: Мыекъопэ къэлэ хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый, Краснодар хасэм итхьэматэ гуадзэу СэхъутIэ Аскэр, активистхэу Къоикъо Асланбый, ШIуапцIыкъо Иляс, Чэмышъо Хьазрэт ыкIи нэмыкIхэр. 

Джэпсалъэхэу агъэхьыгъэхэр УрысыбзэкIэ тхыгъэхэу мэукIэ уащеджэн плъэкIыщт: maykopkhase.blogspot.ru