Адыгэ РеспубликэмкIэ зы илъэсым лIэхэрэм япчъагъэ нахьыб къэхъухэрэм


Урысые Федерацием ихьыкумэт епхыгъэу статистикэм дэлажьэрэ къулыкъум исайт (krsdstat.gks.ru) зэритымкIэ 2019-рэ илъэсым, щылэ мазэм щегъэжьагъэу жъуныгъуакIэ мазэм нэс Адыгэ Республикэм цIыф 2507-рэ дунаем ехыжьыгъ, кIэлэцыкIу 1580-рэ къэхъугъ. Мы мазэхэм тефэу, блэкIыгъэ илъэсым 2018-м, цIыф 2377-рэ дунаем ехыжьыгъ, кIэлэцыкIу 1744-рэ къэхъугъ. 2019 илъэсым лIэхэрэм япчъыгъэ нахьыбэ хъугъэ.

Мы пчъагъэхэм къагъэлъагъо лIэн-къэхъун IофымкIэ Адыгэ Республикэм иIоф зэрэдэйер. Дэйим изакъоп, илъэс къэс ар нахь дэй зэрэхъурэр ары гумэкIышхор.

2019 илъэсым, мэкъуогъу мазэм нэс теубытагъэу, Адыгэ Республикэм цIыфэу щыпсэурэм япчъагъэ 457 355 фэдиз мэхъу. Ахэм ащыщэу Адыгэхэм япчъагъэ процент 30-м пэблагъ.

Къэбэртае-Бэлкъар РеспубликэмкIэ 2019-рэ илъэсым, щылэ мазэм щегъэжьагъэу мэлылъфэгъу мазэм нэс, цIыф 1821-рэ дунаем ехыжьыгъ, кIэлэцыкIу 2364-рэ къэхъугъ. Къэбэртае-Бэлкъарым, 2019 илъэсым, мэлылъфэгъу мазэм нэс теубытагъэу цIыфэу щыпсэурэм япчъагъэ 866 605 фэдиз мэхъу. Ахэм ащыщэу Адыгэхэм япчъагъэ процент 60-м пэблагъ. (stavstat.gks.ru)

Адыгэ Пресс